Statut

Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Wszystkie strony

 

 

 

 

 

 

STATUT


Publicznego Gimnazjum

im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego

w Pucku

zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej w dniu 01.10 1999 r.

nowelizowany  uchwałą rady pedagogicznej 28.08.2017 r.

(tekst ujednolicony)

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty, z późniejszymi zmianami.

2) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

3) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie zasad udzielania i organizacji

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

4) Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

5) Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Puck, sierpień 2017 r.

Spis treści

Rozdział    I. Zasady ogólne.

Rozdział   II. Cele i zadania gimnazjum.

Rozdział  III. Organy gimnazjum.

Rozdział  IV. Organizacja gimnazjum.

Rozdział   V. Rekrutacja.

Rozdział  VI. Szczegółowe zasady oceniania.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe. 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Środa
15 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Maria, Napoleon, Stefan, Stella,
Trzebimir

Do końca roku zostało 139 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1451743
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości