Statut - Rozdział V

Spis treści
Statut
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Wszystkie strony

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

REKRUTACJA

§ 18

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie przekroczyli 18 roku życia. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie podania o przyjęcie do szkoły oraz dostarczenie w terminie określonym przez kuratora oświaty, oryginału świadectwa i wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej.

2. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na kontynuowanie nauki przez ucznia, który ukończył 18 rok życia.

3. Do gimnazjum są przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie obwodu wyznaczonego przez Gminę Miasto Puck tj. z terenu miasta Pucka.

4. O przyjęciu do szkoły ucznia spoza obwodu szkoły decyduje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę wyniki w nauce i zachowanie, szczególne osiągnięcia oraz sytuację życiową ucznia.

5. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, jeżeli ukończy 18 lat lub gdy rozpoczął naukę w innej szkole i ten fakt jest udokumentowany. 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Wtorek
20 Lutego 2018
Imieniny obchodzą
Euchariusz, Eustachy, Eustachiusz, Leon,
Ludmiła, Ludomiła, Ostap, Siestrzewit

Do końca roku zostało 315 dni.
Zodiak: Ryba
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1323420
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości