PROBLEMATYKA WAD POSTAWY WŚRÓD MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

PROBLEMATYKA WAD POSTAWY WŚRÓD MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

 

„Postawa jest nawykiem ruchowym kształtującym się na określonym podłożu morfologicznym i funkcjonalnym, oraz związanym z codzienną działalnością danego osobnika. Błędy czy wady postawy znajdują więc źródło w sferze fizjologicznej, morfologicznej bądź środowiskowej, to jest niekorzystnym układzie warunków środowiska zewnętrznego, w którym przebiega działalność osobnika. Istotą zaburzeń w sferze fizjologicznej jest nawyk nieprawidłowej postawy”. - Kutzner – Kozińska M.

Prawidłowa postawa ucznia zależy od zintegrowania działań rodziców, nauczycieli i pracowników służby zdrowia. Od ich harmonijnej współpracy zależy zdrowa przyszłość dzieci. W jej utrzymaniu istotną rolę odgrywa przyzwyczajenie, a więc nawyk postawy. Może on być prawidłowy bądź nieprawidłowy. Przez prawidłową postawę należy rozumieć taki układ poszczególnych odcinków ciała, który: zapewnia optymalne zrównoważenie i stabilność ciała, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego, zapewnia dużą wydolność statyczno – dynamiczną oraz stwarza warunki do właściwego ułożenia narządów wewnętrznych. Natomiast dzieci z wadami postawy, ćwiczą na gimnastyce korekcyjno – kompensacyjnej. Ma ona złożony rodowód. Jedna jej część korzeniami tkwi w dziedzinie kultury fizycznej, druga natomiast wywodzi się z medycyny. Ważniejsza jednak od leczenia jest profilaktyka, przez którą rozumiemy zapobieganie, działalność zmierzającą do likwidacji przyczyn chorób i wypadków, do przeszkodzenia ich powstawaniu i szerzeniu.

Głównym mankamentem naszego życia, zarówno w pracy jak i odpoczynku, jest jego sedenteryjność, czyli siedzący tryb życia. Na 12 – 15 godzinny dzień dziecka, przeciętnie przypada: 4 – 7 godzin na siedzenie w szkole, 2 – 4 godziny na odrabianie lekcji (również w pozycji siedzącej), 3 godziny na wypoczynek (zimą też najczęściej siedząc), 1 godzina łącznie na spożywanie posiłków (także siedząc). Występuje więc wyraźna przewaga siedzącego trybu życia. Dlatego tylko przemyślana organizacja warunków życia dziecka w systemie 24 – godzinnym stwarza korzystną sytuację do opieki nad dzieckiem z wadą postawy.

Podstawowymi działaniami profilaktycznymi środowiska szkolno – domowego będą następujące czynności: ograniczenie siedzącego trybu życia i zwiększenie ogólnej aktywności ruchowej ucznia poprzez::

a) a) Właściwe prowadzenie lekcji wychowania fizycznego. W trosce o zdrowie dzieci należy stosować urozmaicony wachlarz ćwiczeń i dyscyplin sportowych. Należy specjalny nacisk położyć na wzmocnienie mięśni postularnych, odpowiedzialnych za postawę ucznia. Należą do nich mięśnie grzbietu, brzucha, obręczy barkowych i pośladków. Ogromna rolę w kształtowaniu prawidłowej postawy spełnia ruch na świeżym powietrzu. Chodzi tu przede wszystkim o dwa czynniki: działanie słońca, które warunkuje prawidłowy przebieg kostnienia oraz bodźcowe działanie ruchu, który wyrabia mięśnie, ćwiczy płuca, serce, usuwa zmęczenie umysłowe. W procesie lekcyjnym należy uwzględnić ćwiczenia wzmacniające stopy a szczególnie stan ich wysklepienia. Korzystne jest ćwiczenie na Sali gimnastycznej boso, jak również chodzenie i bieganie bez obuwia poza szkołą po urozmaiconym podłożu.

b) b) Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych, jak również swobodny ruch w czasie przerw śródlekcyjnych.

c) c) Spontaniczny ruch dziecka poza szkołą jest wspaniałym relaksem w ciągu dnia, po okresie nauki szkolnej.

d) d) Podczas snu należy spać na równym, twardym posłaniu w pozycji wyciągniętej.

e) e) W czasie nauki w szkole i w domu należy dobrać meble do wzrostu dzieci.

f) f) Ciężar teczek można zmniejszyć poprzez gromadzenie podręczników w klasach. Unikać wieszania torby na jednym ramieniu.

g) g) Zdzieranie obcasów po stronie wewnętrznej świadczy o płaskostopiu.

h) h) Właściwe odżywianie powinno być pełnowartościowe, prowadzone według ogólnie znanych zasad. W przypadku znacznej nadwagi należy stosować dietę odchudzającą, ponieważ nadmierny ciężar ciała stanowi poważny czynnik pogłębiający wadę.

i) i) Trzeba u młodzieży wyrabiać nawyki prawidłowych pozycji przy codziennych czynnościach (sprzątaniu, słaniu łóżka, zamiataniu, prasowaniu itp.). Troska o kręgosłup zaowocuje w wieku dojrzałym, sprawnością i bezbolesnością kręgosłupa.

j) j) Istotną formą przeciwdziałania podstawowym wadom rozwojowym jest udział młodzieży w zajęciach gimnastyki korekcyjnej i uzupełniania ćwiczeń korekcyjnych ćwiczeniami domowymi.

Duże znaczenie ma wychowanie dziecka w domu rodzinnym. Stąd, w ramach pedagogizacji rodziców należałoby wskazać rodzicom ich szerokie możliwości w kształtowaniu aktywności ruchowej dzieci. Pogadanki mogłyby dotyczyć właściwego rozwoju fizycznego dziecka, najczęściej występujących wad postawy, sposobów ich wykrywania i zapobiegania im.

Szkoła winna tak organizować czas pobytu dziecka, by był on w pełni wykorzystany, uwzględniał zasady pracy umysłowej, nie powodował nadmiernego zmęczenia, czyli winna starać się o utrzymanie proporcji pomiędzy wysiłkiem umysłowym, a czynnym wypoczynkiem (często brak tej proporcji jest przyczyną zaburzeń w prawidłowym rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka).

Treści niniejszej pracy koncentrują się wokół problematyki wad postawy i prowadzą do konkluzji, że prawidłowa postawa ucznia zależy od zintegrowania działań rodziców, nauczycieli i służby zdrowia. Od ich harmonijnej współpracy zależy zdrowa przyszłość dzieci i młodzieży.

Małgorzata Majewska

nauczyciel wych. fizycznego

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Niedziela
19 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz,
Ludwik, Piotr, Sebald

Do końca roku zostało 135 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454931
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości