SZKOLNY MONITORING ŚRODOWISKA

SZKOLNY MONITORING ŚRODOWISKA
Aleksandra Janowitz-Oss, Aleksander Zielke
Publiczne Gimnazjum w Pucku

 

Od wiosny 2006 roku Publiczne Gimnazjum w Pucku oraz gimnazja naszego powiatu biorą udział w Szkolnym Monitoringu Środowiska Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Monitorowany przez nasze gimnazjum obszar to rejon od portu rybackiego w Pucku aż do ujścia Potoku Błądzikowskiego oraz otulina Parku obejmująca Miasto Puck.

Młodzież uczestnicząca w programie, zgodnie z ustaloną metodyką prowadzi badania w zakresie: zanieczyszczenia powietrza w strefie brzegowej i na terenie miasta, stanu czystości wód Potoku Blądzikowskiego, monitoringu nielegalnych wysypisk śmieci oraz obiektów przyrodniczo cennych. Prace badawcze odbywają się w okresie jesiennym i wiosennym przy okazji wycieczek klasowych lub są to specjalnie zorganizowane „wyprawy ekologiczne” z uczniami zainteresowanymi tą tematyką. Biomonitoring wód płynących polega na badaniach fizyko-chemicznych, do których używamy walizki „Eko-badacza”, określamy temperaturę, barwę, zapach, twardość wody, pH, zawartość azotanów, fosforanów oraz NH4. Uzupełnieniem badań fizyko-chemicznych jest biologiczna metoda oznaczania czystości wód. Na podstawie wyników analizy biologicznej i fizyko-chemicznej określamy klasę czystości wód. Do biomonitoringu zanieczyszczeń powietrza wykorzystujemy skalę porostową. Porosty są bardzo czułymi wskaźnikami stosowanymi na całym świecie od ponad 100 lat, do określania stopnia zanieczyszczenia powietrza. Do monitoringu odpadów potrzebna nam jest mapa rejonu badawczego, po znalezieniu nielegalnego wysypiska śmieci zostają przeprowadzone pomiary: wysokość, szerokość, orientacyjna objętość składowanych śmieci, następnie określamy skład śmieci, dostęp do wysypiska, oceniamy zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi oraz robimy zdjęcia. Wszystkie dane zapisujemy w specjalnych ankietach. Zlokalizowane nielegalne składowiska zaznaczamy na mapie, następnie sporządzamy raport, który przedstawiamy między innymi w Urzędzie Miasta, oczekując od lokalnych władz wpływu na poprawę wizerunku naszego miasta. Monitoring obiektów przyrodniczo cennych polega na lokalizowaniu nowych pomników przyrody (drzew, głazów) oraz monitorowaniu już istniejących obiektów.

Jesienią każdego roku podsumowujemy naszą pracę. Gimnazja naszego powiatu spotykają się na warsztatach, wymieniają danymi oraz w grupach po dwie, trzy szkoły opracowują materiały. Efekty wspólnej pracy są przedstawiane na Sejmiku Ekologicznym Powiatu Puckiego. W obecności samorządowców, władz miast i gmin oraz lokalnej prasy prezentujemy wyniki badań. Są to prezentacje multimedialne ze zdjęciami, przygotowanymi przez nas mapami, naszymi wnioskami i propozycjami poprawy sytuacji.

Program Szkolnego Monitoringu Środowiska NPK pozwala prostymi, dostępnymi dla każdego ucznia metodami wykonać prace niemalże naukowe. Uczniów to interesuje, pozwala poznać najbliższe otoczenie, rozwijać swoje zainteresowania i naukowe zacięcie a często również miło spędzić czas. Samorządom i władzom powiatu nasza praca dostarcza informacji o środowisku przyrodniczym i zagrożeniach, które na tych terenach występują.

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Niedziela
19 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz,
Ludwik, Piotr, Sebald

Do końca roku zostało 135 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454931
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości