Tydzień Aktywności Turystycznej

1. Termin-przedostatni tydzień roku szkolnego (czerwiec)

2.Cele:
- umożliwienie wszystkim uczniom udziału w imprezach turystyczno-krajoznawczych
- zaoferowanie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu
- kształtowanie postaw prozdrowotnych
- rozwijanie umiejętności poznawczych
-rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego i dóbr kultury
- przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego udziału w formach wypoczynku, dbanie o bezpieczeństwo własne i innych
- rozwijanie umiejętności planowania wolnego czasu.

3.Formy:
- wycieczki po najbliższej okolicy
- rajdy piesze
- biwaki
- wycieczki krajowe
- wycieczki zagraniczne
- imprezy turystyki kwalifikowanej ( rajdy rowerowe, rejsy żeglarskie)

4.Zasady Tygodnia Aktywności Turystycznej

a) w TAT uczestniczą wszyscy uczniowie i nauczyciele
b) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach prawa.
c) wycieczkę lub imprezę pod względem programowym i organizacyjnym przygotowuje wyznaczony nauczyciel. O podjętych ustaleniach, w szczególności o celu, trasie, harmonogramie i regulaminie nauczyciel informuje uczniów i ich prawnych opiekunów.
d) harmonogram opracowywany jest do końca roku kalendarzowego poprzedzającego TAT przez zespól nauczycieli wyznaczonych przez Dyrekcję szkoły. Przewodniczącym zespołu jest wicedyrektor.
e) wychowawcy mają możliwość indywidualnego zaplanowania TAT dla swojej klasy. Obowiązkowo informują o tym wicedyrektora do końca roku kalendarzowego poprzedzającego TAT.
f) informacja o harmonogramie TAT przekazywana jest rodzicom na zebraniach podsumowujących pierwszy semestr. Deklaracja o wybranej przez rodziców formie realizacji TAT oraz zgoda na udział w niej dziecka składana jest pisemnie do końca marca.
g) ostatecznie zatwierdzony przez Dyrekcję harmonogram przedstawiany jest do ogólnej wiadomości najpóźniej do końca kwietnia roku, w którym odbywa się TAT.

Autorzy:
Anita Nostitz- Jackowska
Izabela Grzejdziak
Wioleta Okoń-Stefanowska
Piotr Formella

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Piątek
25 Maja 2018
Imieniny obchodzą
Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria
Magdalena, Urban

Do końca roku zostało 221 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1405560
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości