Regulamin Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Pucku

Rozdział I

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

Świetlica jest dla uczniów miejscem, które zapewnia:
1. możliwość zdrowego i pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu oraz przyswajania
dobrych nawyków w tym zakresie
2. korzystania z wyżywienia
3. odpoczynek bierny i czynny
4. naukę organizowaną w odpowiednim miejscu i przy właściwej pomocy
5. rozrywkę, zabawę realizowaną pojedynczo i w małych grupach
6. warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i wzbogacania ich wachlarza
7. dostarczania okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej)

Rozdział II

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

Zajęcia organizowane w świetlicy przeznaczone są dla wszystkich uczniów gimnazjum, którzy są pozbawieni opieki nauczyciela zarówno podczas lekcji jak i między lekcjami. Zajęcia te są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.
Świetlica otwarta jest w dni prowadzenia w szkole zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach 7:45 do 13:45.
Główne rodzaje zajęć prowadzone w świetlicy to: zajęcia umysłowe, rozrywkowe, sportowo-turystyczne, praktyczno-techniczne, artystyczne, opiekuńczo-indywidualne. W ramach zajęć wykorzystuje się sprzęt audiowizualny: radio, telewizor, video.
Świetlica jest równocześnie stołówką, wydawanie obiadów odbywa się na dwóch przerwach w godzinach 11:30 – 11:45,12:30 – 12:45.
W świetlicy pracuje jeden wychowawca oraz samodzielny referent do spraw żywienia.

Rozdział III

RAMOWY PLAN ŚWIATLICY

Praca w świetlicy organizowana jest na podstawie rocznego planu pracy świetlicy, który jest częścią planu świetlicy. Plan obejmuje całość zagadnień dydaktyczno -opiekuńczo -wychowawczych, jak i współpracę ze środowiskiem.


Rozdział IV

OBSŁUGA KSIĘGOWO-RACHUNKOWA
ŚRODKÓW FINANSOWYCH ŚWIETLICY


Pieniądze za obiady przyjmuje samodzielny referent do spraw żywienia. Pieniądze te są wpłacane na konto środków specjalnych szkoły. Środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych przydziela dyrektor szkoły i rozlicza je na podstawie przedstawionych dowodów zakupu.


Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy wewnętrzne obowiązujące w
szkole oraz zarządzenia dyrektora szkoły.
2. Świetlica posługuje się pieczątką prostokątną identyczną z niniejszym wzorem.

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Poniedziałek
19 Lutego 2018
Imieniny obchodzą
Arnold, Arnolf, Bądzisława, Gabin,
Henryk, Konrad, Konrada, Leoncjusz,
Manswet, Marceli

Do końca roku zostało 316 dni.
Zodiak: Ryba
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1322925
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości