Regulamin bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, ustala się, że uczeń:

1. Przebywa na terenie szkoły w czasie przewidzianych dla niego obowiązkowych (nadobowiązkowych) zajęć edukacyjnych. Poza tym czasem i w uzasadnionych przypadkach może przebywać w świetlicy, bibliotece bądź czytelni, jednak wyłącznie w czasie sprawowania tam opieki przez wyznaczonych pracowników szkoły.

2. Podczas pobytu w szkole nie może opuszczać budynku, a w okresie wyjść na boisko, również terenu szkoły.

3. W okresie jesienno-wiosennym w czasie złych warunków pogodowych obowiązkowo zmienia obuwie. Obuwie i kurtki zostawia w szatni na cały czas pobytu w szkole.

4. Może zostać zwolniony z części zajęć jedynie na pisemną prośbę rodziców/opiekunów lub - w razie niedyspozycji - na zlecenie higienistki szkolnej. Stosowanie zaświadczeń uczeń zobowiązany jest przedstawić wychowawcy, a w razie jego nieobecności dyrekcji.

5. W czasie przerw zachowuje się w sposób bezpieczny dla siebie i innych, w szczególności nie wychyla się przez okna, nie biega po korytarzach oraz stara się nie blokować schodów, przejść i wyjść ewakuacyjnych.

6. Bez wyraźnej potrzeby nie przebywa w toaletach.

7. Bezwzględnie stosuje się do uwag nauczycieli dyżurujących i woźnych.

8. W sprawach organizacyjnych do sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i pokoju nauczycieli wychowania fizycznego zgłasza się wyłącznie przedstawiciel samorządu klasowego.

9. Przedmioty wartościowe (biżuterię, telefony kom., itp.) przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność.

 

Ponadto uczeń zobowiązany jest do reagowania na wszelkie przejawy aspołecznych zachowań w środowisku uczniowskim, w tym przede wszystkim na agresywne zachowania kolegów/koleżanek używanie przemocy, wyłudzania i kradzieże. O zaistniałych zdarzeniach należy bezzwłocznie informować nauczyciela dyżurującego, wychowawcę, pedagoga bądź dyrekcję szkoły

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
18 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona, Klara, Tworzysława

Do końca roku zostało 136 dni.
Zodiak: Lew
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1454226
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości